Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
Please click here if you cannot
read the Vietnamese characters
on this website - Xin nhan day
neu Qui Vi khong doc duoc chu
Viet tren trang nay
Nông Nghiệp 2

Tiến Sĩ  Trần Văn Đạt
biên khảo
Đôi lời giới thiệu:

LTS: Ban biên tập Trang Web Hùng Sử Việt (www.hungsuviet.us) hân hạnh giới thiệu Tiến
Sĩ Trần Văn Đạt, một chuyên viên nông nghiệp về lúa gạo, đã từng giữ nhiều chức vụ
quan trọng tại Tổng Nha Nông Nghiệp và Bộ Canh Nông Việt Nam trước 1975.
Những bài biên khảo của Tiến Sĩ Trần Văn Đạt rất công phu, gồm đầy đủ phần liệt kê tài
liệu tham khảo, xét ra rất cần thiết cho những anh chị em trẻ trong nước cũng như tại Hải
Ngoại, muốn nghiên cứu và học hỏi về môn học Canh Nông.
*  NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ KHẢO CỔ HỌC VIỆT NAM

Trần Văn Đạt, Ph. D.
*  Hạt Gạo Vàng:
Một Thí Dụ Về Tiến Bộ Và Khó Khăn Công Nghệ Sinh Học Xanh

Trần Văn Đạt, Ph. D.
Trần Văn Đạt, Ph. D.
T.S. Trần Văn Đạt là cựu công chức Bộ Canh Nông Việt Nam Cộng Hòa từ 1967-74, nghiên
cứu sinh Đại Học California, Davis từ 1974-80; Chuyên gia Cơ quan Phát Triển Quốc Tế
Hoa Kỳ, USAID từ 1981-82; Nguyên Chánh chuyên gia và Thư ký điều hành Ủy ban Lúa
Gạo Quốc Tế, Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc, FAO, Rome, Italy từ 1982-2004.
Một số hình ảnh

Đại Hội Hoa
Anh Đào

Nông Nghiệp 2009

(Mời click vào đây)
Thế Kỷ 21: Nền Nông Nghiệp Chính Xác (Bai 1)
Bài 1: Tại Các Nước Phát Triển (updated 5/30/09)
Trần văn Đạt, Ph. D.
Thế Kỷ 21: Nền Nông Nghiệp Chính Xác (Bai 2)
Bài 2: Tại Các Nước Đang Phát Triển
Trần văn Đạt, Ph. D.
NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ KHẢO CỔ HỌC
MIỀN TRUNG VIỆT NAM

Trần Văn Đạt, Ph. D.
HUY CHƯƠNG TỔNG THỐNG VỀ TỰ DO 2009

NOBEL HÒA BÌNH 2006: VI TÍN DỤNG CHO NGƯỜI NGHÈO
NÔI NÔNG NGHIỆP ĐẦU TIÊN CỦA NHÂN LOẠI
Trần Văn Đạt, Ph. D.
NHỮNG NGƯỜI NÔNG DÂN ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM
Trần Văn Đạt, Ph. D.