Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
Please click here if you cannot
read the Vietnamese characters
on this website - Xin nhan day
neu Qui Vi khong doc duoc chu
Viet tren trang nay
©2003 Hùng Sử Việt

Dân tộc Kinh là gì?


•        Nước Việt Nam chỉ có dân tộc Việt thuần nhất về văn hóa, ngôn ngữ và phong
tục tập quán, chiếm đa số (87%) trong 54 dân tộc. Nước Việt Nam không có dân tộc
Kinh.

•        Dân tộc Kinh là dân tộc thiểu số (khoảng 15 ngàn người) trong 56 dân tộc của
Trung Quốc.

Đọc những tài liệu liên quan đền dân tộc Việt Nam phổ biến trên internet gần đây, chúng
ta đều không khỏi ngạc nhiên về một nhóm từ mới dùng để chỉ dân tộc Việt:
Dân tộc Kinh.

Vậy dân tộc Kinh là gì? Tại sao dân tộc Việt lại biến thành dân tộc Kinh?

Trước hết, chúng ta hãy nêu ra một vài dẫn chứng về sự đổi thay lạ lùng này:

1- .
Bài của Quốc Việt – biên soạn theo tài liệu nước ngoài –  (nguồn:http://www.temvn.
net/News/thegioitem/2005/06/225.aspx):
“DÂN TỘC KINH TẠI TRUNG QUỐC

- Dân tộc Kinh (the Kinhs - the Jings – The Gins) là dân tộc chiếm đa số trong cộng đồng
56 dân tộc Việt Nam (thực ra là 54 – tác giả viết lầm) với hơn 70 triệu người. Tại Cộng hòa
Dân chủ Nhân dân Trung Hoa, dân tộc Kinh chỉ là một dân tộc thiểu số trong cộng đồng
56 dân tộc. “

2-
Bài của Thanh Trúc, phóng viên RFA:

“Việt Nam là quốc gia có 54 dân tộc anh em, trong đó lớn nhất là dân tộc Kinh ở các tỉnh
thành khắp ba miền đất nước”.

3-
Tài liệu của trang Web Chim Viet Canh Nam về  54 dân tộc Việt cũng gọi dân tộc Việt là
dân tộc Kinh.

:
http://chimviet.free.fr/dangnet/54dantoc/dtv00001.htm

Tìm hiều nguồn gốc danh từ “Kinh” và “Thượng”

Trước năm 1975, tại miền Nam chúng ta thường hay nói “Kinh Thượng một nhà” để chỉ
tình đoàn kết giữa đồng bào sống ở miền xuôi (miền đồng bằng, kinh thành, kinh đô) với
đồng bào sống ờ cao nguyên (
thượng du, mạn ngược). Người Kinh mà người Thượng
thường hay gọi để chỉ những
người Việt  (đa số), sống dưới đồng bằng, kinh thành, kinh
đô…  …Ngược lại, những người dưới đồng bằng gọi người dân sống ở cao nguyên là
người Thượng,  bao  gồm nhiều   sắc tộc thiểu số như Thổ, Mán,  H’Mông, BaNa, Gia Rai,
Ê Đê…

Nghĩa ngữ nhóm từ  “người sinh sống tại một địa phương” trong tiếng Việt được hiểu là
“người địa phương đó”. Thí dụ những người sinh sống tại Hà Nội, ta gọi là “người Hà Nội”.
Nếu ai sinh sống tại Sài Gòn, ta gọi là “người Sài Gòn”…”
Như  vậy, nhóm từ “người sinh sống tại một địa phương” không có nghĩa là một dân tộc
của nước Việt Nam, nói cách khác, nước ta  không hề có dân tộc Hà Nội, dân tộc Sài Gòn,
dân tộc Kinh, dân tộc Thượng, mà chỉ có người Hà Nội, người  Sài gòn, người Kinh (đa số
thuộc về dân tộc Việt hay Lạc Việt), người Thượng (gồm nhiều dân tộc, còn gọi là dân tộc )


Ngoài ra, ngày nay, người Việt di dân lên sinh sống ở cao nguyên rất đông. Thí dụ ở Tây
Nguyên, số người thuộc dân tộc Việt đã chiếm đa số với khoảng 4 triệu người so với
những sắc tộc thiểu số khác sinh sống tại đây (dưới 20% dân số Tây Nguyên – theo
Nguyên Ngọc
http://www.viet-studies.info/kinhte/NguyenNgoc_TayNguyen.pdf ). Vì tình
trạng chiến tranh trước đây, số người sinh trưởng tại cao nguyên mà ta gọi là người
Thượng, nay đã di cư xuống ở miền đồng bằng khá đông.

Định nghĩa “Dân tộc là gì?”

Tham khảo nguồn tài liệu trên internet, ta tạm thời chấp nhận những định nghĩa sau đây:

Dân tộc là:
1.        Cộng đồng người hình thành trong lịch sử có chung một lãnh thổ, các quan hệ kinh
tế, một ngôn ngữ văn học và một số đặc trưng văn hoá và tính cách.
Thí dụ: Dân tộc Việt, Dân tộc Nga.
2.        Tên gọi chung những cộng đồng người cùng chung một ngôn ngữ, lãnh thổ, đời
sống kinh tế và văn hoá, hình thành trong lịch sử từ sau bộ lạc.
Thí  dụ: Việt Nam là một nước có nhiều 'dân tộc'.
Đoàn kết các 'dân tộc' để cứu nước.
(Hồ Ngọc Đức, Free Vietnamese Dictionary Project (chi tiết)
Lấy từ “
http://vi.wiktionary.org/wiki/d%C3%A2n_t%E1%BB%99c)

Nguồn gốc dân tộc Việt

Có nhiều giả thuyết. Ta tạm thời chấp nhận: “ Dân tộc Việt có nguồn gốc là dân tộc Lạc
Việt, cùng chủng tộc với nhóm dân Bách Việt sinh sống tại  Lĩnh Nam (phía nam dẫy  núi
Ngũ Lĩnh và Động Đình hồ) của nước Trung Hoa thời xưa. Xin nhớ: trước thời nhà Tần
xâm lăng Bách Việt, miền Lĩnh Nam không thuộc về nước Tàu. Tất nhiên dân Bách Việt
bao gồm nhiều tộc Việt cũng không phải là người Tàu và nước Nam Việt sau đó cũng
không phải là nước Tàu . Nếu Nam Việt là nước Tàu hay thuộc về nước Tàu thì hà tất nhà
Hán phải sai Lộ Bác Đức đem quân đi xâm lăng nước Nam Việt?”:
http://www.hungsuviet.us/vanhoa/TimhieunguongocdantocViet.html

Dân tộc Kinh là dân tộc thiếu số của 56 dân tộc Trung Quốc

Nước Việt Nam chỉ có người Kinh (khác với người Thượng) sống dưới đồng bằng  mà
không có dân tộc Kinh.  Nhưng nước Tàu có dân tộc Kinh là một dân tộc thiểu số với
khoảng 15 ngàn người trong số 56 dân tộc Trung Hoa. Đây là những người Việt đã di cư
từ vùng Đồ Sơn thuộc Việt Nam sang 3 đảo nhỏ Vạn Vĩ, Vu Đầu và Sơn Tâm thuộc tỉnh
Quảng Tây, gần biên giới Hoa Việt vì “chẳng may” 3 đảo này lại thuộc về Trung Quốc:
“Giáo-Sư Nguyễn Văn Canh nói về việc “Trung-Hoa đòi nhượng đất” và “Pháp cắt dất”
như sau: Ðiều 3 Hiệp ước Thiên tân có nói rằng " ở nơi nào nếu cần, có thể điều chỉnh lại
chi tiết cho đúng để đưa đến một biên giới thực sự cho Bắc kỳ". Phía Trung Hoa vin vào
đó, giải thích dấu hiệu này như là giúp đưa đến những sắp xếp sâu rộng, coi như bồi
thuờng về đất đai đối với những nhượng bộ chính trị mà Trung Hoa đã ưng thuận ở nơi
khác. Lý hồng Chương giải thích cho Đô đốc Rieuner :"Nước Pháp đã được quá nhiều khi
chiếm được Bắc Kỳ, một xứ chư hầu của Trung Hoa từ 600 năm nay... Điều này làm tôi rất
đỗi ưu tư; cần có một đền bù dưới hình thức nhường một ít đất ở vùng biên giới của
Annam đối với tôi như thế là đủ"

“Công ước phân định biên giới trong tình trạng này đã chấp thuận nhượng một phần lãnh
thổ Việt nam cho Trung Hoa ở  nơi có tranh chấp giữa hai Ủy Ban. Có 2 địa điểm tranh
chấp chính được nhượng choTrung Hoa: (1) trên biên giới Vân Nam, là tổng Tụ long, hòan
toàn thuộc về đất của Vương quốc Annam và chừng 3/4 đất đai của tổng này bằng 750
cây số vuông được nhượng cho Trung Hoa và (2) thuộc tỉnh Quảng Đông là mũi Packlung
và "khu vực người Việt nằm trong lãnh thổ Trung Hoa (Vũ  Hữu  San - Hải Giới Việt Hoa –
http://vuhuusan.110mb.com/haigioi.htm)

Phải chăng đây là âm mưu của Tàu trong tinh thần “Đại Hán”?

Là người Việt, chúng ta ai cũng  biết các triều đại vua Tàu trong tinh thần “Đại Hán”, luôn
luôn cho rằng: “nước Việt Nam chỉ là một quận huyện của Tàu và người Việt Nam cũng
xuất phát từ người Tàu mà ra. Họ rất ghét Triệu Đà và nước Nam Việt vì ông vua có nguồn
gốc phương bắc này dám chống lại Thiên Triều (thực ra xưa kia Triệu Đà là người nước
Triệu, bị Tần Thủy Hoàng tiêu diệt để sát nhập vào nước Tàu), nhất là thừa tướng Lữ Gia
người Nam Việt đã dám công khai chống lại quân tướng nhà Tây Hán. Từ khi nhà Hán sai
Lộ Bác Đức tiêu diệt xong nước Nam Việt vào năm 111 trước Công Nguyên, các triều đại
Trung Hoa tiếp theo  không bao giờ gọi dân tộc ta là người Việt cả, và không hề chấp
nhận những tên gọi nước ta như “Đại Cồ Việt”, “Đại Việt”, Việt Nam”…do vua nước ta đặt
ra. Họ chỉ gọi dân tộc Việt là “Giao Chỉ” sau đó đổi thành “An Nam” và phong cho những vị
vua nước ta là “Giao Chỉ Quận Vương” hoặc “An Nam Quốc Vương”. Thực dân Pháp cũng
vậy, chúng toa rập với Tàu gọi người Việt là An Nam (Anamite). Cũng bởi vì dân tộc Việt
lúc bấy giờ phải cong lưng cúi đầu làm nô lệ trong gần một ngàn năm Bắc thuộc và gần
một trăm năm Pháp thuộc!

Chỉ có thời tự chú, chúng ta mới có thể đứng thẳng người nhận mình là người Việt và luôn
tự hào dân tộc Việt  là một dân tộc oai hùng.

Thay đổi “dân tộc Việt” thành “dân tộc Kinh” -  một dân tộc thiểu số trong 56 dân tộc Trung
Hoa,  phải chăng những người làm văn hóa trong nước đã vô  tình hay cố ý tiếp tay với
người Tàu “Đại Hán” biến dân tộc Việt thành dân tộc thiểu số của Tàu?

Chúng ta cùng suy nghĩ và tìm hiểu vấn đề thật cặn kẽ.

Hơn bao giờ hết, câu nói khẳng khái bất khuất của danh tướng Trần Bình Trọng lúc này
mới thật là thấm thía:

“Thà làm Quỷ nước Nam chứ không thèm làm Vương đất Bắc”

Vương Sinh
Đại hội Thể thao Truyền thống Dân tộc Thiểu số Trung Quốc
(hinh tren Internet)
Cô gái mặc áo dài khăn đống là người dân tộc kinh:
Kinh Tam Đảo? Kinh VN?